על השירות

VBIR  עוסק בתחום הביקורת הפנימית כבר למעלה מ  25 שנה. אנחנו משמשים מבקרים פנימיים של חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל, חברות ממשלתיות, עמותות, קיבוצים ומפעלים קיבוציים וחברות פרטיות.

ניסיוננו בתחום הביקורת הפנימית  מגוון ועתיר שנים ומקיף כמעט  את כל ענפי המשק, מה שמאפשר לנו ביצוע ביקורת פנימית כמעט בכל גוף. שיטת העבודה ודגשי המשרד בביצוע עבודת הביקורת הפנימית הינם מתוך ראיית האינטרסים הרחבים של המבוקר.

תכנון העבודה מתבצע בשיתוף פעולה עם הנהלת הגוף המבוקר, מתוך חשיבה כיצד ניתן לשפר את יעילות תפקודו של הגוף המבוקר ואת בקרת התהליכים שבו.

אנו שואפים למצב בו עבודתנו תשמש זרוע ארוכה של הנהלת הגוף המבוקר על מנת לוודא ביצוע מדיונות ונהליה.

שיטת העבודה של הביקורת הפנימית

בדרך כלל מקובל כי המבקר הפנימי מבצע סקר סיכונים לצורך מיפוי סיכוני הבקרה בארגון. סקר זה מתבצע בתחילת עבודתו בארגון ולאחר מכן מדי מספר שנים. סקר זה נדרש על מנת לאפשר למבקר ולהנהלת החברה להכיר את נקודות התורפה והסיכונים הקיימים במערכות הבקרה של הארגון המבוקר.

סקר סיכונים נערך על פי תקנים מקצועיים מקובלים בקרב המדינות המפותחות. שיטות העבודה בביצוע הסקר מסתמנת על מחקרים בדבר גורמי סיכון, על הסתברות לתרחישי סיכון ועוצמתם. עבודת הביקורת הפנימית מבוססת על תכנית עבודה רב שנתית שהינה נגזרת של תוצאות הסקר.

סדרי העדיפויות בתוכנית הרב שנתית, אשר נקבעים, בדרך כלל, במשותף על ידי הנהלת הגוף המבוקר, ועדת הביקורת והמבקר הפנימי, מכתיבים תכנית עבודה שנתית תוך התמקדות בתחומים שבהם ניתן להשיג חסכון ועלויות.

הצעת תוכנית העבודה השנתית מועברת לדיון ואישור לעדת הביקורת של הגוף המבוקר. ועדת הביקורת דנה ומאשרת את נושאי תכנית העבודה השנתית, סדרי העדיפויות לביצועה ואת התקציב השנתי לעבודת הביקורת.

תוך כדי עבודתנו אנו דואגים לשתף בתהליך הביקורת, בממצאים ובמסקנות את המנהלים הרלוונטיים בארגון.

בעקבות הדו"ח מקבלת הנהלת הגוף המבוקר וועדת הביקורת שורה של החלטות לגבי שינויים נדרשים. התהליך מבחינת הביקורת הפנימית מסתיים לאחר ביצוע מעקב יישום החלטות שהתקבלו בעקבות דו"ח הביקורת.

צוות הביקורת הפנימית במשרד שלנו

עובדי המחלקה המתמחה בביקורת הפנימית בעלי השכלה מתאימה וניסיון עשיר בתחום. עבודת הביקורת הפנימית מטבעה מחייבת מעורבות גבוהה יחסית של שותף. לפיכך, ממונה לכל גוף מבוקר שותף האחראי לעבודה והוא זה המנחה ומלווה את הצוות בעבודתו ליווי צמוד.

ייחוד צוות הביקורת הפנימית לתחום זה בלבד, מאפשר ביצוע עבודה באופן מקצועי ביותר וביעילות מרבית. הניסיון שצברו השותפים ואנשי המחלקה בתחום מאפשר טיפול בנושא הביקורת הפנימית שהינו רגיש מטבעו בצורה עניינית וברורה, אך מבלי לפגוע אישית במבוקרים.