על השירות

VBIR נצטבר נסיון רחב ורב שנים בתחום קבלת מענקים ותמיכה ממשלתית לתוכניות מחקר ופיתוח בארץ ובחו"ל. במסגרת זו אנו מתמחים ב:

  • ליווי וסיוע לחברות ומוסדות אקדמיים בהתנהלות מול רשות החדשנות
  • סיוע לחברות בבחירת תוכנית תמיכה המתאימה עבורם ביותר ממגוון תוכניות של הרשות
  • סיוע ובניית תקציב באופן שימקסם את התמיכה, תוך התחשבות בתקרות המאושרות ע"י הרשות
  • סיוע בהכנה והגשה של המסמכים הנלווים של התוכנית לרשות עבור החברה; מעקב אחרי קבלת ההחלטה לאישור התוכנית
  • סיוע הגשת בקשות שינוי במהלך תוכנית מו"פ מאושרת לצורך ניצול תקציבי מקסימלי
  • הכנת דוחות ביצוע, דוחות כספיים, דוחות ביניים והדו"ח הסופי בהתאם להנחיות של הרשות. מתן חוות דעת של רואה חשבון מבקר לדו"ח סופי המוגש בסיום הפרויקט
  • הכנה והגשה של דוחות תמלוגים לקרן תמורה