על השירות

הידע שצברנו במהלך השנים בכל הקשור לדיווח החשבונאי בתוכניות המו"פ האירופיות מאפשר למשרד שלנו להעניק שירותים איכותיים של מתן תעודת ביקורת, הנדרשת לעתים בתום תקופת הדיווח.

במסגרת התוכניות האירופאיות הגשנו עשרות רבות של תעודות ביקורת עבור חברות בתעשייה, מוסדות אקדמאים, בתי חולים ומכוני מחקר שונים.