על השירות

תוכניות המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי פועלות ליצירת שיתוף פעולה במחקר, פיתוח וחדשנות בין גופים בישראל ובמדינות אחרות. כל שנה, יותר ויותר חברות ישראליות מגישות מועמדות להשתתפות בתוכניות אלה ואנחנו רואים חשיבות עליונה בסיוע לחברות האלה וקידומן.

השירות המוענק על ידינו כולל:

 • ייעוץ לחברות מקומיות בכל הקשור לשיטת הדיווח המתאימה לאיחוד האירופי
 • בניית נהלי עבודה פנימיים חשבונאיים כדי לעמוד בכל דרישות הדיווח ולהפיק ממנה את המקסימום

עיקרי השירות שלנו:

 • סדנאות והדרכות בנושאים הקשורים לתוכנית מו"פ של האיחוד האירופי
 • הנחיות בכללי ההכרה בהוצאות ספציפיות
 • סיוע וליווי שוטף בניהול הפיננסי
 • אופן הרישום החשבונאי הנכון התואם את מדיניות החברה אל מול עקרונות האיחוד
 • עריכת ביקורת פיננסית והכנת תעודת הביקורת
 • ניהול פיננסי של מאגד הכולל קביעת נהלי הדיווח, ריכוז דיווחי החברות, סיוע בביצוע שינויים תוך-תקציביים, הקצאת מענקים למשתתפים המתקבלים מהאיחוד האירופי, סיוע לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי ככל הנדרש
 • טיפול יסודי בנושאי התעסוקה, דיווח שעות והקצאתן למשימות
 • סיוע בעריכת תחשיב שיעורי תקורה אופטימליים
 • אפשרויות תביעת עלויות סוציאליות שונות
 • מיצוי הטבות והפחתת סיכון הכרוך באי-הכרה בהוצאות שהוגשו
 • הכנת פורמט לצורך ריכוז העלויות בתוכנית המו"פ האירופי
 • הכנת פורמט דיווח שעות עבור מחקר ספציפי הכולל חלוקה למשימות (Work Packages)