מנהלת חשבונות ובתחום אחריותה טיפול במגוון רחב של לקוחות נותני שירותים.
מנהלת חשבונות כחצי שנה, בעלת ותק של כחצי שנה במשרד.