רו"ח מוסמכת ובעלת ותק של כמספר חודשים במשרד.
בעלת ניסיון בביצוע ביקורת לחברות בעלות היקפי פעילות גדולים, חברות נותני שירותים ואחרות.