אופן הפחתת ההשקעה בחברת מחקר ופיתוח, יוני 2011

אופן הפחתת ההשקעה בחברת מחקר ופיתוח
בחוזר מרץ 2011 הרחבנו בנושא הוראת השעה המדברת על כך שבמסגרת חוק המדיניות הכלכלית נחקקו הוראות מס שמטרתן לעודד פעילות של חברות ויחידים העוסקים בתעשיות עתירות ידע. מדובר על הטבות מרחיקות לכת, ההופכות השקעה הונית להוצאה מוכרת לצרכי חישובי מס הכנסה.
בחוזר זה נתמקד על התקופה בה ניתן להפחית את הניכוי בשל ההשקעה בחברת המו"פ. על פי הוראת השעה נקבע כי ניתן יהיה לפרוס את ההוצאה על פני שלוש שנים (כאשר מדובר ביחיד). קביעה זו, עקב ניסוחה המעורפל, מעלה מספר אפשרויות לביצוע ההפחתה כדלקמן:

1. על פי לשון החוק, יותר ניכוי במשך שלוש שנות המס החל משנת ההשקעה. לשון החוק אינה מציינת את שיעורי הפחת השנתי ואינה קובעת באופן מוחלט כי הניכוי יעשה בשלושה שיעורים שווים כפי שניתן למצוא  בניסוחים מפורשים בדברי חקיקה אחרים. המשמעות היא שניתן יהיה לבצע את ההפחתה  במלואה כבר בשנה הראשונה כנגד כל ההכנסות ורק אם אין מספיק הכנסות בשנה זו ניתן יהיה להמשיך ולהפחית במשך שלוש שנים .
2. מאחר ולא קיימת הוראת פחת מפורשת אשר קובעת את שיעור הניכוי השנתי בגין הוצאות אלו, נראה כי גם השקעה במהלך השנה תאפשר את הניכוי המקסימלי ללא כל התייחסות לחלקיות השנה. כך שלכאורה לא קיים הבדל בין השקעה שבוצעה בינואר לבין השקעה שבוצעה בדצמבר.