הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט, ספטמבר 2013

הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט, ספטמבר 2013
בהמשך למדיניות רשות המסים לשיפור השרות וצמצום הליכים בירוקרטיים, מציעה הרשות שירות חדש למייצגים, המאפשר הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית באמצעות האינטרנט.

החלטת מיסוי מקדמית הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי תינתן ע"י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה.

השירות מאפשר להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית ואף אפשרות לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים. שירות זה צפוי לזרז את הטיפול בבקשה ולקצר את זמני ההמתנה לקבלת החלטה וכמו כן, יאפשר למגיש הבקשה לעקוב אחר שלבי הטיפול ולעמוד בקשר עם הגורם המטפל בבקשה.
בשלב הראשוני, השירות יינתן למייצגים בלבד ( עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס) ובשלב מאוחר יותר, תיבחן פתיחת השירות גם לציבור הרחב.

להרחבה, להלן קישור לאתר רשות המסים:
http://www.taxes.gov.il/pages/taxationdecisions/taxationdecisions.aspx