הטבות במע"מ לתיירים, ינואר 2013

הטבות במע"מ לתיירים, ינואר 2013
חוק מע"מ מקנה הטבות לתיירים נכנסים וזאת על מנת לעודד את התיירות הנכנסת והגדלת המט"ח במדינה.
"תייר" מוגדר באופן הבא :
1. מבקר שאינו אזרח ישראל בעל דרכון זר בלבד אשר קיבל אשרת כניסה מסוג: B3, B2 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם. מבקר אשר אינו מעוניין בהחתמת דרכונו מטעמים ביטחוניים, יהא זכאי להחזר המע"מ רק בהצגת ספח אישור הכניסה לארץ אשר הונפק על ידי ביקורת הגבולות.
2. אדם הנכנס לישראל על פי צו או היתר מיוחד כגון נציג דיפלומטי.

נציין כי אדם שקיבל אשרת ביקור מסוג B1 הניתנת בשל עבודה זמנית בארץ לא ייחשב כתייר לעניין חוק מע"מ.

הטבת המע"מ ניתנת בדרכים הבאות:
1. חיוב במע"מ בשיעור אפס:
משמעות חיוב מע"מ בשיעור אפס הינה נתינת השירות ללא חיוב התייר במע"מ.
קיימת רשימה סגורה של שירותים אשר על פי סעיף 30 (א)(8) לחוק מע"מ ניתן לחייב את התייר בגינם במע"מ בשיעור אפס. להלן שירותים הניתנים בשיעור אפס, בין היתר:

  •  אירוח בבית מלון, כולל שירותים נלווים הניתנים בבית המלון.
  •  השכרת רכב מנועי פרטי
  •  מתן שירות של סוכנות נסיעות
  •  מתן שירות לקיום כנס בינלאומי בו משתתפים חמישה תיירים לפחות.

2. חנויות Tax Free :
תקנות שרותי תיירות (בית עסק מאושר לתייר) התשע"ב 2011 נכנסו לתוקפן ביום 12/3/2012, על פי תקנות אלו, עסק יכול לבקש אישור להיכלל ברשימת העוסקים בהסדר החזר מע"מ לתיירים. במקרים אלו, התייר ישלם מע"מ בעת הרכישה ויוכל לקבל החזר בגין סכום המע"מ בשדה התעופה עם יציאתו מישראל.
חשוב להדגיש כי קבלת האישור מותנית בשליחת טופס בקשה ובתשלום אגרה וכי על העוסק מוטל הנטל להוכיח כי השירות ניתן לאדם העונה לכל הקריטריונים בהגדרת "תייר" המצוינים לעיל.
על פי התקנות, קיימות מספר מגבלות לקבלת החזר המע"מ. להלן תמצית המגבלות:
1. מינימום סכום קניה לקבלת החזר מע"מ הינו 400 ₪ כולל מע"מ ברכישה אחת בבית עסק אחד.
2. לא ניתן לקבל החזר על רכישות של מוצרי טבק, מזון ומשקאות, למעט ביקבים וחנויות יין.
3. ניתן לקבל החזר מע"מ רק בגין רכישה לשימוש פרטי של כמויות שאינן בגדר כמויות מסחריות, כפי שמצוין בתקנות.

לקבלת החזר המע"מ, על התייר להציג את הטובין בצרוף חשבונית ייעודית מקורית וחשבונית מס מקורית בנקודת היציאה מישראל.
החזר המע"מ משולם לתייר בעת יציאתו מישראל, מלבד במקרים בהם החזר המע"מ עולה על  רכישה בסך 20,000 ₪. במקרים אלו, ההחזר ישולם בהעברה בנקאית לחשבון התייר בארץ מוצאו.