חוק ההסדרים לעניין מס רכישה ופטורים לעניין מס שבח, יולי 2013

במסגרת אישור חוק ההסדרים בכנסת, אושרו בין היתר, שינויים משמעותיים במס הרכישה של דירת מגורים ועודכנו סוגיות הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים.

העלאת מס הרכישה

התווספו שתי מדרגות מס עבור דירת מגורים, אשר מועד רכישתה הינו לאחר ה- 1/8/2013:

  • 4,500,000 מיליון ₪ ועד 15,000,000 מיליון ₪ :  8% מס שבח.
  • מעל 15,000,000 ₪ : 10% מס שבח.

להלן מדרגות מס הרכישה שלא חל שינוי לגביהן

דירה יחידה בידי תושב

 סכום %מס
 עד 1,470,560 0%
 1,470,560 – 1,744,270 3.5%
 1,744,720 – 4,500,000 5%

דירה נוספות או דירה יחידה בידי תושב חוץ

 סכום %מס
 עד 1,089,350 5%
 1,089,350 – 3,268,040 6%
 3,268,040 – 4,500,000 7%

התעדכנו כל מדרגות מס הרכישה עבור דירת מגורים נוספת בידי יחיד תושב ישראל או דירה יחידה בידי תושב חוץ, אשר ירכשו לאחר ה- 1/1/2015.

להלן מדרגות המס המעודכנות

 סכום %מס
 עד 1,055,935 3.5%
 1,055,935 – 4,500,000 5%
 4,500,000 – 15,000,000 8%
 מעל 15,000,000 10%

עדכוני פטורים במכירת דירות מגורים

במסגרת חוק ההסדרים חלו שינויים בפטורים הקיימים לתושב ישראל, לעניין מס שבח,  בעת מכירת דירות מגורים בישראל:

1. החל מתאריך 1/1/2014 תנאי הפטור למכירת דירת מגורים אחת שנרכשה לפני 1/1/2014 הינם לפי סעיף 49ב(2), כדלקמן:

  • הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר אשר ממוקמת בישראל ובאזורים כבהגדרה בסעיף 16א.
  • המוכר הוא בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מהיום בו הייתה דירת מגורים (לאחר קבלת טופס 4).
  • המוכר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס, בתקופה של 18 חודשים שקדמו למכירה .

נציין כי על מכירה לפני ה- 1/1/2014 יחולו תנאי הפטור על פי סעיף 49ב(1) – מכירה בפטור אחת לארבע שנים.

2. במכירת שתי דירות מגורים שנרכשו לפני ה 1/1/2014 יחולו תנאי הפטור הבאים:

בין 1/1/2014 ל-31/12/2017 לא יחול הפטור לפי סעיף 49ב(2), וניתן יהיה למכור עד שתי דירות בפטור חלקי לפי חישוב לינארי באופן הבא:

  • חלק יחסי מהשבח הראלי עד ל-1/1/2014 : פטור ממס.
  • חלק יחסי מהשבח הראלי מיום 1/1/2014 ועד יום המכירה : חייב במס 25%.

החל מ- 1/1/2018 ואילך, יחול פטור חלקי לפי חישוב לינארי על מכירת הדירה הראשונה. על הדירה השנייה יחול הפטור על פי סעיף 49ב(2).

נציין כי על מכירה לפני ה- 1/1/2014 יחולו תנאי הפטור על פי סעיף 49ב(1) – מכירה בפטור אחת לארבע שנים , על דירה אחת בלבד.

3. במכירת שתי דירות מגורים שנרכשו לאחר ה- 1/1/2014 יחולו תנאי הפטור הבאים:

  • על מכירת הדירה הראשונה – חייב במס 25%.
  • על מכירת הדירה השנייה – פטור לפי סעיף 49ב(2).

4. במכירת דירה מגורים שנרכשו לאחר ה- 01/01/2014  ואשר שווי מכירתה הינו מעל 4,500,000 ₪ יינתן פטור לפי סעיף 49ב(2) עד לסכום של 4,500,000 ₪. הסכום העודף יחויב במס באופן יחסי לפי החישוב הלינארי.

נציין כי גם במכירת דירת מגורים שנרכשה לפני ה- 1/1/2014 , יחול החישוב הלינארי על החלק העודף מעל 4,500,000 ₪. במקרה זה, רק החלק העודף שמתייחס לתקופה מיום 1/1/2014 ועד יום המכירה יחויב במס 25%.

חשוב לציין כי עקב העובדה שבעלי יותר מדירה אחת משלמים, החל ממועד השינוי, מס שבח מקרקעין במכירת הדירה השנייה, ישנם מצבים שבהם קיימת כדאיות לבצע את ההשקעה בדירה נוספת באמצעות חברה בע"מ בעלת הכנסות. בכל הקשור ליישום של אפשרות זו, אנו ממליצים כי תפנו למשרדינו לקבלת ייעוץ מתאים.