כיבודים ומה שביניהם

תקנות וחוזרי מס הכנסה- הגדרות

הוצאה מוכרת לצרכי מס- סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה מוכרת כ"הוצאה ששימשה בייצור הכנסה", אלא אם נקבע שהוצאה זו אינה מוכרת.
מהכלל המתואר בסעיף 17 לפקודה לעיל, הוחרגו באופן ספציפי הוצאות אשר לא יוכרו כלל או לא באופן מלא, למשל  עד לתקרה שנקבעה. התקרה יכולה להיות סכום או אחוז מן ההוצאה.
לדוגמה, הוצאות כיבודים, מדובר בהוצאה מעורבת, אשר חלק מההוצאה עסקית ובחלקה נחשבת לצרכי מס כפרטית.
80% מסך ההוצאה תוכר ויתרת ה-20% לא יוכרו.
כיבוד-  80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום. לעניין זה, "כיבוד קל" – שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה.
לפי חוזר מס הכנסה מס' 2000/14 ,יוכרו ההוצאות לכיבוד קל הן לאורחים המבקרים במקום העיסוק והן לעובדים. הוצאות מזון ומשקה אחרות, שאינן כיבוד קל, לא יותרו (לדוגמה: ארוחה עסקית הניתנת לאורח שאינו תושב חוץ).
ביולי 2018 רשות המסים עדכנה את הסיפא של הגדרת כיבוד קל, לפיה:
הגדרת "כיבוד קל" (וכיוצא באלה) יכולה לכלול גם פירות וירקות העונה.
לצפייה בתקנות מס הכנסה המלאות לחצ/י כאן.

אירוח- לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחוץ-לארץ.

הבחנה בין הוצאות כיבודים לאירוח

 • כיבוד קל בעסק: בתקנות מס הכנסה נקבע כי "כיבוד קל", משמעותו רכישת שתייה קרה וחמה, עוגיות וכדומה, שהוצאו במקום העסק בלבד, ויוכרו כהוצאות מוכרות. אולם גם אלו שכן, יוכרו בשיעור של 80% בלבד.
 • ארוחות עסקיות: ארוחות במסעדות וארוחות במקום העסק – אינן הוצאה מוכרת .
 • ארוחות לעובדים: הוצאות אלו יוכרו למעסיק באופן מלא במידה והמעסיק יזקוף שווי לעובד בתלוש השכר בגובה עלות הארוחה. (על העובד לשלם מס על שווי הארוחה שקיבל).
 • אירוח אורחים מחו"ל הנו היוצא מן הכלל לעניין זה. שכן, הוצאות בסכום סביר לאירוח אורחים מחו"ל, לרבות ארוחות, ובתנאי שביקור האורח מחו"ל הוא למטרות ייצור ההכנסה בעסק – יחשבו כהוצאה מוכרת.

פסיקה

כפי שנפסק בפס"ד "עוף ירושלים", לא ייחשב כ"כיבוד" מתן משקה או אוכל לעובדים, שכן הם אינם בגדר אורח שנהוג לכבדו.

 • בשנת 2016 הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית בבקשה להתיר בניכוי הוצאות כיבודים שלא במקום העסק, או לחילופין, לראות בבתי קפה בהם נערכות פגישות עסקיות רבות, חלק ממקום העסק.
  בית המשפט המחוזי (פס"ד מהילי בע"מ) דחה את הבקשה וקבע כי הוראות הדין אינן מאפשרות ניכוי הוצאות כיבוד שהוצאו שלא במקום העסק וזאת למרות שמדובר בהוצאות שיווק וקידום העסק המקדמות את הפקת הכנסותיו.
  עמדת רשות המסים בעניין זה, היא כי שהות בבתי קפה (לרבות עבודה מול מחשב ואירוח של ספקים ולקוחות) איננה נכנסת להגדרת שירותי משרד.
 • בפס"ד "עוף ירושלים" נדונה הסוגייה האם הארוחות שהוגשו לעובדים עולות בהגדרת "כיבוד". בדיון הובאה ההגדרה המילונית של המילה "כיבוד", לפיה כיבוד"…הוא תקרובת שמגישים לאורח: 'למלך שהיה מהלך במדבר ובא אוהבו וכיבדו בכלכלה אחת של תאנים… אמר לו: זה כיבוד גדול!' (ויקרא רבא ז). 'רבנית, הביאי כיבוד, יהודי מארץ ישראל בא אצלנו' (עגנון, אורח 160)…"

טיפים לצורך התנהלות תקינה מצד החברה

 • יש להקפיד לזקוף שווי לעובדים בגין הטבות הניתנות להם.
 • יש לזהות אם מדובר בהוצאה עודפת או לא (במקרה של ספק מומלץ להתייעץ).
 • יש להקפיד על תשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות (בעיקר אם מדובר בחברה הפסדית).