מדרגה נוספת בצו ההרחבה לפנסיית חובה, יולי 2011

מדרגה נוספת בצו ההרחבה לפנסיית חובה
במהלך חודש אוגוסט 2011 חתם שר התמ"ת על הוספת מדרגה ללוח ההפקדות לפנסיית חובה. בשנת 2014, ההפרשות תעמודנה על 5.5% עובד + 12% מעביד (6% לתגמולים + 6% לפיצויים) ובסה"כ 17.5%.