מועד החיוב במס בגין מתן שירות, יוני 2011

מועד החיוב במס בגין מתן שירות
ב-06.06.2011 התקבל תיקון לחוק מע"מ אשר מקבע מצב שנקבע עד כה בהוראת שעה (אשר מוגבלת בזמן ) .התיקון קובע כי החיוב במע"מ בגין שירותים יחול ככלל עם קבלת התמורה בגין כל סכום שנתקבל כלומר על בסיס מזומן.
החריגים לעניין זה הם-
1. שירות שניתן ע"י עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א. במקרה זה יחול החיוב עם נתינת השירות,כלומר על בסיס מצטבר.
2. שירות שהינו מתמשך ולא ניתן להפריד בין חלקיו. במקרה זה יחול החיוב בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים,כמוקדם, כלומר על בסיס מעורב.
נציין עם זאת כי מבחינה מעשית מתקשים מרבית נותני השירותים לעבור ולדווח על הכנסותיהם למע"מ על בסיס מזומן וזאת בשל העובדה שמקבלי השירותים דורשים כתנאי לביצוע התשלום קבלת חשבונית מס מראש,  והתשלום מבוצע לפי תנאי התשלום המקובלים אצל מקבל השירותים. כאשר מוצאת חשבונית מס חייב נותן השירותים לשלם מע"מ בגין החשבונית אפילו שטרם קיבל את התשלום.
מוצע לפיכך לכל נותני השירותים להוציא כדרישת תשלום  חשבונית עסקה במקום חשבונית מס  ולנסות ולשכנע את מקבל השירותים להסתפק בכך כבסיס לביצוע התשלום . במצב כזה יחול החיוב בתשלום המע"מ רק במועד קבלת התשלום ולא לפני כן.