מיסוי חברות ארנק, אוקטובר 2012

מיסוי חברות ארנק
דו"ח ועדת טרכטנברג המליץ לבחון את היבטי המס הכרוכים בהתאגדותם של יחידים ב"חברות ארנק" (אלו הן חברות שאינן עוסקות בפעילות כלכלית כלשהי אלא רק מרכזות את הרווחים של בעל המניות החברה מעבודתו עבור חברות אחרות) והקמת חברות החזקה פרטיות. בהמשך לכך, מונתה וועדה לבחינת סוגיית המיסוי בחברות ארנק וחברות החזקה.
הוועדה גיבשה שתי חלופות אפשריות למיסוי בעלי המניות היחידים בחברות אלו:
חלופה 1:

  •  חברות ארנק : חיוב מס בגין מחצית מהרווחים שלא חולקו במהלך שנת המס.
  •  חברות החזקה פרטיות : חיוב במס בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו בחברות אלו ואשר לא חולקו במהלך שנת המס.

חלופה 2:
חיוב כלל החברות בעלות אחוז רווחיות גבוה ואשר לא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה 4%-8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות.

החלטת הוועדה צפויה להתקבל בזמן הקרוב, ככל הנראה לאחר הבחירות.