מסלול סיוע חדש למפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל, יוני 2012

מסלול סיוע חדש למפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
במטרה לעודד השקעות הוניות להגדלת הפריון במפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל, פורסמו ביום 03.06.2012 הוראות מנכ"ל משרד התמ"ת בנוגע למפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל.
לחברות שיעמדו בקריטריונים, יינתן מענק השקעה בשיעור של 20% מהיקף ההשקעות המאושרות עד לתקרה של 10 מיליון ₪.
הקריטריונים לקבלת המענק הינם, בין היתר:
1. המכירות בישראל הינן מעל 75% מהכנסות המפעל.
2. מיועד למפעלים המצויים באזורי סיוע, קרי אזורי עדיפות לאומית בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית. כמו כן, מיועד למפעלים אשר ממוקמים בתחום ירושלים.
3. הגדלת הפריון השנתי לעובד ב- 10% לפחות (פריון שנתי לעובד הינו סך ההכנסה החודשית הממוצעת מחולקת במספר העובדים החודשי).
4. סכום המענק מיועד להרחבת מפעל קיים, העתקת מפעל לאזורי הסיוע וכן הקמת אתר חדש באזורי הסיוע.
5. הבקשה תוגש באמצעות מכרז תחרותי.
6. מיועד לחברות שלא מקבלות סיוע במסלולי המענקים והתעסוקה במרכז השקעות.