מענק פרישה מהווה הכנסה פירותית, אוקטובר 2012

מענק פרישה מהווה הכנסה פירותית
פסק דין משה בייגל ז"ל (ע"מ 35224 )

פסק דין זה דן בעניין אופן סיווג מענק הפרישה שקיבל המנוח מבנק דיסקונט בו הועסק במשך כ- 36 שנים. המנוח בחר לפרוש בפרישה מוקדמת על פי תוכנית הפרישה שהוצעה לעובדים על ידי הבנק.
לדעת המערערים , יש לסווג הכנסה זו כהכנסה הונית ומנגד, פקיד השומה טוען כי יש לראות הכנסה זו כהכנסה פירותית לאור העבודה כי המנוח קיבל מענק פרישה מהבנק בתנאים משופרים במסגרת מבצע פרישה שהוצע לכלל העובדים המבקשים לפרוש וכי התקבולים הינם תוצאה של יחסי עובד מעביד.
סכום התקבול התחלק לשלושה חלקים:
1. עבור פיצויי פיטורין : 1,962,126 ₪ (ותק כפול משכורת חודשית)
2. עבור מענק : 3,433,721 ₪ (בגין פרישה מוקדמת)
3. עבור מענק יובלות : 42,209 ₪

בית המשפט המחוזי קבע כי התוספת ששולמה למנוח במסגרת הסדר הפרישה מעבר לפיצויים שהגיעו לו על פי חוק (להלן "המענק"), נבעה מרצונו של הבנק לעודד יציאת עובדים לפנסיה מוקדמת ולכן אין לסווגה כתקבול הוני אלא למסות אותה כפי שממסים פיצויים.
באשר לפיצויי הפיטורין (הסכום העולה על המרכיב הפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה) התבסס בית המשפט על פסקי דין קודמים בנושא (לדוגמא פסק דין חפץ, פסק דין כבלי ציון) וקבע כי מדובר בהכנסה פירותית ויש למסותה על פי סעיף 2(1) לפקודה.