ניכוי במשכורת של מס היסף במהלך שנת 2013, פברואר 2013

ניכוי במשכורת של מס היסף במהלך שנת 2013, פברואר 2013
כחלק מההערכות רשות המסים ליישום תיקון מס' 195 לפקודת מס הכנסה בעניין מס נוסף על הכנסה חייבת העולה על 800,000 ₪, חתם שר האוצר על תיקון תקנות ניכוי במקור ממשכורת. על פי תקנות אלו, מעביד המשלם משכורת לעובד העולה על 811,560 ₪ (בערכי 2013) , ינכה מס במקור של 2% נוספים בגין משכורת ינואר 2014 ואילך.