עדכון תקרות הוצאות נסיעה לחו"ל, מרץ 2013

עדכון תקרות הוצאות נסיעה לחו"ל, מרץ 2013
לאחרונה עודכנו תקרות הוצאות נסיעה לחו"ל המותרות בניכוי על פי תקנות מס הכנסה.
להלן התקרות המעודכנות:
הוצאות לינה מוכרות:
1-7 לילות : עד 259$ ללילה (לפני כן – 255$)
8-90 לילות : 75% מההוצאה אך לא פחות מ – 114$ ולא יותר מ – 194$ ללילה (לפני כן לא פחות מ – 112$ ולא יותר מ – 191$)
90 לילות ומעלה : 114$ ללילה, החל מהלילה הראשון (לפני כן – 112$)
הוצאות אש"ל מוכרות:
אם נדרשו הוצאות לינה : 73$ ליום (לפני כן – 71$)
אם לא נדרשו הוצאות לינה : 122$ ליום (לפני כן – 120$)
הוצאות שכירות רכב:
עד 57$ ליום, כולל הוצאות דלק ( לפני כן – 56$)