עידוד פרויקטים משותפים בין חברות ישראליות לבין תאגידים רב- לאומיים, מאי 2013

עידוד פרויקטים משותפים בין חברות ישראליות לבין תאגידים רב- לאומיים, מאי 2013
במסגרת תכנית המדען הראשי לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים נחתם הסכם בין לשכת המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לתאגידים הרב-לאומיים כמו תאגיד הצרפתי "ארקמה" ותאגיד האמריקני "לייף טכנולוג'יס" שמטרתם עידוד פרויקטים משותפים במו"פ בין חברות ישראליות לבין תאגידים הרב-לאומיים ושילוב חברות ישראליות בפעילות של תאגידים אלה.
למידע נוסף אודות התאגידים, תחומי העניין ופעילויות ניתן לעיין באתרי התאגידים:
ארקמה- http://www.arkema.com ; לייף טכנולוג'יס- http://www.lifetech.com
חברות הרואות עצמן מתאימות, מוזמנות בזאת להגיש הצעותיהן לשיתופי פעולה במו"פ לתאגידים הנ"ל (כתובות דוא"ל ניתן להשיג אצלנו) לשם בחינת אפשרויות שיתוף הפעולה. באם יוחלט ע"י התאגיד הרלוונטי לשתף פעולה עם חברה מציעה, תוכל החברה להגיש בקשה ללשכת המדען .
במסגרת התכנית לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב- לאומיים תוכל החברה ליהנות מהתמריצים הבאים:
מענק מלשכת המדען הראשי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט שיתוף הפעולה. חברה מאזור עדיפות לאומית א' תזכה לתוספת נוספת של 10%.
יתכן סיוע נוסף של התאגידים עצמם בכסף או שווה-כסף מעבר לשיעור המענק של לשכת המדען הראשי. הסיוע יכול לכלול השקעה כספית, יעוץ טכנולוגי ורגולטורי, השאלת ציוד לצורך הפיתוח, שימוש במעבדות לביצוע ניסויים וכיו"ב.
מידע נוסף אודות התכנית מצוי באתר האינטרנט של מתימו"פ בכתובת: http://www.matimop.org.il/global_enterprise.html