עידוד פרויקטים משותפים במו"פ- תאגיד "דופונט" , אפריל 2013

עידוד פרויקטים משותפים במו"פ- תאגיד "דופונט" , אפריל 2013
במסגרת תכנית המדען הראשי לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים, נחתם הסכם בין לשכת המדען הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה לבין התאגיד הרב לאומי האמריקני "דופונט", שמטרתו עידוד פרויקטים משותפים במו"פ בין חברות ישראליות לבין תאגיד "דופונט" ושילוב חברות ישראליות בפעילות של תאגיד זה.
כתאגיד הפועל בתחומי הביוטכנולוגיה, המזון והחומרים, מעוניין תאגיד "דופונט" בשיתופי פעולה טכנולוגיים עם חברות ישראליות הפועלות בתחומים אלה ואשר מפתחות טכנולוגיות ומוצרים בתחומי העניין המפורטים באתר האינטרנט של מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח בכתובת:
http://www.matimop.org.il/call_dupont.html
חברות הרואות עצמן מתאימות, מוזמנות בזאת להגיש הצעותיהן לשיתופי פעולה במו"פ לתאגיד "דופונט" בישראל לכתובת האי מייל : Eyal.Eliassi@dupont.com.
באם יוחלט על ידי תאגיד "דופונט" לשתף פעולה עם חברה מציעה, תוכל החברה להגיש בקשה ללשכת המדען הראשי לשם קבלת מענק בגין פרוייקט שיתוף הפעולה, וזאת בהתאם להוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח, התשמ"ד 1984.
במסגרת התכנית לשיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים תוכל החברה ליהנות מהתמריצים הבאים:

  •  מענק מלשכת המדען הראשי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט שיתוף הפעולה. חברה מאזור עדיפות לאומית א' תזכה לתוספת נוספת של 10%.
  •  סיוע נוסף של תאגיד "דופונט" בכסף או שווה כסף בשיעור המענק של לשכת המדען הראשי. הסיוע יכול לכלול השקעה כספית, יעוץ טכנולוגי ורגולטורי, השאלת ציוד לצורך הפיתוח, שימוש במעבדות לביצוע ניסויים וכיו"ב.

מידע נוסף אודות התכנית מצוי באתר האינטרנט של מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח בכתובת:
http://www.matimop.org.il/global_enterprise.html