עיקול משכורת ואחריות המעביד כלפי הנושה והחייב, נובמבר 2013

עיקול משכורת ואחריות המעביד כלפי הנושה והחייב, נובמבר 2013

 •  מהו עיקול?
  העיקול על המשכורת הוא סוג של עיקול צד ג'. הנושה מבקש לקבל מאת המעביד (צד ג) את הכספים שהוא צריך להעביר לעובד (החייב). ויכול לשמש כמכשיר להפעלת לחץ על החייב להגיע להסדר.
 • עיקול משכורת בהליכי הוצאה לפועל
  עיקול המשכורת יבוצע על-ידי מסירת צו עיקול לצד שלישי, דהיינו המעביד, אשר יצטרך למסור הודעה בתוך עשרה ימים על קיומם של הכספים וימסור את הכספים המגיעים לעובד לתיק ההוצאה לפועל.
 •  חסינות המשכורת מעיקול
  הכלל הוא כי המשכורת אכן ניתנת לעיקול, ומכאן שפרט לסכומים המוגנים, המשכורת אינה נחשבת לנכס שאינו בר-עיקול, אלא חסינותו בפני עיקול היא יחסית.
 •  מה נחשב כשכר לצורך עיקול?
  העיקול הוא על הסכום שהעובד מקבל בפועל לאחר הניכויים ומכאן שאין הנושה זכאי לסכומים המנוכים מן השכר על-פי החוק. דין דמי מחלה המשולמים מאת המעביד כדין שכר עבודה לכל דבר. לכן הם ניתנים לעיקול בהתאם לכללים החלים על עיקול משכורת.
 • פיצויי פיטורים אינם ניתנים לעיקול.
  באשר לפיצויים המופקדים בקופות גמל, בית-המשפט ציין כי אם הכספים עדיין מופקדים בקופת גמל, לא ניתן להטיל עליהם עיקול, כיוון שהכסף עדיין אינו מגיע לעובד, הזכאי לכספים רק עם פיטוריו או בהגיעו לגמלאות.
 •  קצבאות ילדים
  אינן ניתנות לעיקול
 • קרן פנסיה
  כספים המופקדים בקופת פנסיה אינם ניתנים לעיקול.
 • קופת גמל
  קופות גמל הינן תכניות חיסכון אשר מתנהלות לאורך תקופה ארוכה, בדרך כלל 15 שנים. כספים אלה אינם מוגנים בפני עיקול, ונושה רשאי לעקל אותם לפני תקופת הסיום.
 •  עיקול משכורת בחשבון בנק
  סעיף 8 לחוק הגנת השכר קובע כי כאשר המשכורת משולמת באמצעות העברה בנקאית, החלק החסין יחול על חשבון הבנק למשך 30 יום. מטרת ההוראה היא למנוע כי הנושה יוכל לעקל את חלק המשכורת שאינו ניתן לעיקול על-ידי הטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב.

בחוזר הבא תידון אחריות המעביד בביצוע העיקול.

(*) נושא עיקול משכורות נכתב על ידי עורך דין שרון פוקס המתמחה בדיני עבודה www.sfuchs-law.com.