עמדת ביטוח לאומי בעניין זקיפת שווי רכב, פברואר 2013

עמדת ביטוח לאומי בעניין זקיפת שווי רכב, פברואר 2013
ביום 24.1.2013 פורסמה עמדת ביטוח לאומי בעניין זקיפת שווי רכב לפי חלוקה בין נסיעות עסקיות ופרטיות.
בפרסום זה, ביטוח לאומי סוקר את תוכנות הניהול השונות להפרדה בין נסיעות עסקיות ופרטיות, בהם נעזרים מעסיקים ואף מדגיש כי הדבר לא הותר על ידי רשות המיסים. בנוסף, מדגיש הביטוח הלאומי כי שווי שימוש ברכב מלא לעובד מהווה חלק מהבסיס לתשלום דמי ביטוח וגמלאות.
נציין כי עמדת רשות המסים היא כי יש לחייב כל עובד אשר מקבל רכב ממעסיקו בשווי שימוש מלא בהתאם לסוג הרכב שצמוד לעובד.
בדומה לעמדת רשום המיסים, מנהל הביטוח והגבייה בביטוח לאומי אינו מאפשר ואינו מאשר דיווחים שאינם על פי תקנות מס הכנסה לעניין שווי שימוש ברכב המעסיק.