פסק דין בית המשפט המחוזי אמבולנס חנוך בע"מ , נובמבר 2013

פסק דין בית המשפט המחוזי אמבולנס חנוך בע"מ , נובמבר 2013
פסק דין זה דן, בחלקו, באופן סיווג משיכות לצורך רכישות פרטיות מתוך קופת החברה או כאשר מתרחשות באופן תדיר משיכות כספים אשר אינן מושבות בתוך פרק זמן קצר.
פקיד שומה חולון ראה במשיכות הכספים של בעל המניות ומנהלה הראשי של החברה כהכנסות לצורך מחייה בידיו של המערער, החייבות במס. לטענת מס הכנסה, לא הוחזרו כספים אשר נמשכו מקופת החברה ומסריקה של כרטסת הנהלת החשבונות נראה כי חלק ממשיכות הכספים היו בגין הוצאות פרטיות כגון, בין היתר : דלק, תשלומים לסופרמרקט, נעליים, מתנות לחתונה, קו טלפון פרטי וכרטיסי טיסה פרטיים.
בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי שימוש תדיר בקופת החברה לשם רכישות פרטיות או משיכות אשר אינן מושבות בתוך פרק זמן קצר (בהתאם לנסיבות) ייראו כמשיכות שכר החייבות במס. בנוסף ציין כי המחוקק אכן מכיר בהלוואות בעלים מסוג זה ואף קבע מנגנון זקיפת ריבית בין הצדדים. המשמעות של הקביעה הינה כי יראו את המשיכה כשכר, ולכן כל הסכומים שנמשכו הינם שכר נטו שיש לגלמו ולשלם את המס (מס הכנסה וביטוח לאומי) בגינו.
יש לציין כי אחת מההמלצות של הוועדה למיסוי "חברות ארנק " היא למסות יתרות חובה של בעלי מניות שעומדות למעלה מחודשיים ללא החזר. טרם הוחלט אם לאמץ חלק או כל המלצות הוועדה.