פסק דין בעניין בילינקיס בית המשפט המחוזי, יוני 2013

פסק דין בעניין בילינקיס בית המשפט המחוזי, יוני 2013
פסק דין זה דן בסוגייה באם יש להחיל את הלכת פוליטי, בעניין קביעת שיעור המס בגין מכירת מניות של חברה ואופן היישום הנכון של "הנוסחה הלינארית"- כלומר חישוב צמיחת הרווח על פני התקופה בלי להתחשב באירועים הקשורים לצמיחת הרווח .
חברת איי.אם.פי.אם בע"מ (PM-AM) (להלן: "החברה") התאגדה בשנת 1999 והחלה את פעילותה בשנת 2000. כשנתיים לאחר מכן, בנובמבר 2001, שינתה החברה את סוג פעילותה והחלה בהפעלת רשת מינימרקטים בתל אביב וסביבתה. בשנת 2006 נחתם הסכם למכירת החברה תמורת 143 מיליון ₪ ובשנת 2007 דווחה העסקה כרווח הון.
חשוב לציין כי כל רווח ההון שנבע ממכירת מניות החברה הינו בגין פעילות רשת המינימרקטים.
נזכיר כי בפסק דין פוליטי התעוררה השאלה באם ניתן לסטות מהנוסחה הלינארית במקרה בו ניתן להוכיח ולפצל את מועד צמיחת השבח בפועל. בפסק דין זה, קבע בית המשפט כי לא ניתן לסטות מהנוסחה הלינארית.
בית המשפט קבע כי הלכת פוליטי חלה גם על חישוב שיעור מס רווח הון ולכן יש לקבוע את שיעור המס בגין מכירת המניות לפי הנוסחה הלינארית. כמו כן, קבע בית המשפט כי מבחינת אופן יישום הנוסחה הלינארית, יום הקמת החברה ייחשב כיום רכישת המניות, כלומר, שנת 1999.