פרשת שריג אלקטריק – הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים, פברואר 2011

פרשת שריג אלקטריק – הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים
ביום 23/1/11 ניתן על ידי בית המשפט העליון פס"ד שתיקן עיוות היסטורי שנוצר עקב פסיקה קודמת של בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קבע הלכה, לפיה הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים יוכרו לצרכי מס. הלכה זו נקבעה בפרשת שריג אלקטריק (ע"א 10691/06).
ההלכה מתקנת הלכה קודמת של בית המשפט העליון, שנקבעה בפרשת הד הקריות, בה נקבע, כי הוצאות אלו לא יותרו בהכרח בניכוי.
ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור, כי יש להתיר הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בניכוי לצרכי מס, בין אם מדובר בשומה פתוחה ובין את מדובר בשומה סגורה, דרך סעיף 17 לפקודה.
ביהמ"ש הוסיף, כי הוצאות ריבית אלו מהוות חלק אינטגרלי לגובה הקרן של ניכוי המס במקור על ידי המעביד ושיש בינו לבין ייצור ההכנסה זיקה ממשית.