קביעת מועד ניתוק תושבות תושב ישראל, פברואר 2012

קביעת מועד ניתוק תושבות תושב ישראל
קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל  ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל

ביום 29 בינואר 2012, פורסם חוזר מס הכנסה מס' 01/2012 בעניין קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומנגד, המועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
החוזר מפרט מקרים שונים בהם מתעוררות שאלות בנוגע להכרעה בדבר תושבות מדינת ישראל או מדינה זרה. הגורמים המשפיעים על קביעה זו הינם, בין היתר:
1. מספר הימים בהם שהה היחיד בישראל או במדינה זרה במהלך התקופה הנבדקת.
2. קיומו או אי קיומו של בית קבע בישראל / במדינה זרה.
3. הצטרפותם של בני משפחתו של היחיד אליו.
4. המשקל שיש ליחס לעובדה כי נשלח לעבוד במדינה זרה מטעם מעביד ישראלי ( במקרים של Relocation).
5. תשלום ביטוח לאומי, מס בריאות וכו' במהלך השהייה בישראל / מדינה זרה.
6. החזקה  באישור תושבות לצורכי מס במדינה הזרה בידי היחיד.
7. קבלת מעמד עולה חדש / תושב חוזר שקיבל היחיד ממשרד הקליטה לעניין קביעת המועד בו הפך היחיד להיות תושב ישראל לצורכי ישראל.

המקרים המצוינים בחוזר זה, הינם אבני דרך לטיפול עתידי בנושאים אלו ע"י רשות המסים.
נדגיש כי, החוזר מהווה תוספת לסעיפים שונים בפקודת מס הכנסה ובפרט לסעיף 1 א' לפקודה ובו מפורטים מבחנים כמותיים ואיכותיים לקביעת "תושב ישראל".