שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות, אוגוסט 2012

שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות
ביום 30 ביולי 2012 התקבלה החלטת מיסוי בעניין שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות.
עובדות המקרה : מדובר בחברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ המעסיקה טכנאי שירות המטפלים במספר רב מאוד של לקוחות. השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. בנוסף כ-10% מטכנאי השירות הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העבודה.
לטענת טכנאי השירות, מעל 75% מהשימוש ברכב הינו לצרכי מתן השירות ולכן ביקשו כי שווי השימוש הפרטי ייקבע על פי חישוב פרטני לכל עובד ויהיה בהתאם לחלק היחסי מסך העלות הכוללת של השימוש ברכב לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל של אותו עובד מסך הנסיעות ברכב.
החלטת המיסוי: הבקשה נדחתה. נקבע כי יש לחייב את הטכנאים בשווי השימוש ברכב כאמור בתקנות מס הכנסה. בנוסף, הובהר כי שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ובהתאם לרכב שהוצמד לעובד.