איחוד עוסקים- אי דיווח דו"ח שנתי מסכם

חוזר רשות המסים

סעיף 71א' לחוק מס ערך מוסף, מחייב כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד לפי סעיף 56 לחוק (איחוד עוסקים), להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו יחד אתו כאחד, וכן על רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעסוקים שנרשמו אתו, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.
רשות המסים החליטה כי על מנת לעלות את רמת הציות לכללי הדיווח ינקטו צעדים כנגד סרבני הדיווח.
אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים מהווה עבירה מנהלית שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך של חמשת אלפי ש"ח בגין כל דוח שלא הוגש.
טרום הטלת הקנס המנהלי, תפעל רשות המסים להנפקת מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדו"חות לשנת 2016-2017 (במצטבר).

לצפייה במכתב המלא מרשות המסים לחצ/י כאן.