חוזר אפריל 2019: הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

לאחרונה, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בדבר פירוט המצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח.
יודגש, כי פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק, כך שמרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
להלן רשימת ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי:

לצפייה בחוזר המלא לחצ/י כאן.