הנחיות למקבלי קצבאות בנוגע להגשת אישורי חיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

בשל התפשטות נגיף הקורונה בעולם, בחלק מהמדינות קיים קושי בהשגת אישורי חיים מהקונסוליות בעקבות הגבלות תנועה של אזרחים או בשל עבודה של הקונסוליות במתכונת חירום.

לכן ניתן להגיש לביטוח לאומי את אישורי החיים עד לחודש יוני 2020.

ביטוח לאומי ימשיכו לשלם את הקצבה למי שצריך להגיש  אישורי חיים עד לחודש יוני (מי שלא יגיש אישור עד יוני קצבתו תופסק)

במידה ומצב זה יימשך, יפורסמו הנחיות מעודכנות בנוגע להגשת אישורי חיים.

לצפייה בפרסום המלא של ביטוח לאומי