עדכונים אודות נגיף הקורונה

בהתאם לצווי משרד הבריאות, החל מה 9.3.2020 בשעה 20:00, תושב ישראל השב לארץ מכל מדינה שהיא יהיה מחויב בבידוד בית למשך 14 יום ממועד חזרתו.

לפי הנחיית משרד הבריאות מי ששב לישראל ממדינות אחרות ב-14 יום האחרונים, ואינו נמצא כבר בבידוד בית על פי הוראות משרד הבריאות, אינו מחויב בבידוד בית, אך אם הוא יחוש בתסמיני המחלה, הוא מחויב להיכנס לבידוד בית באופן מידי וליצור קשר עם מד"א להמשך בירור רפואי.

המעסיקים מחויבים לשלם לעובדים אלו תשלום ימי מחלה על חשבונם, על חשבון ובכפוף לצבירת ימי המחלה של העובד.

נדרש למלא את ההצהרות הבאות שישמשו כאישורי מחלה:

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם – לחצ/י כאן

דיווח עצמי על בידוד בית  – לחצ/י כאן