חוזר ינואר 2020- הנחיית הקלה בנושא ניהול ספרים בעת שימוש במערכות דיגיטליות לדיווח הוצאות עובדים

בשנים האחרונות נכנסו לשימוש מערכות דיגיטליות מתקדמות לניהול, דיווח ובקרה של הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל.

במסמך זה מפורסמים התנאים לקבלת הקלה על פי סעיף 130 (א)(2) לפקודת מס הכנסה בדבר סריקה וביעור של מסמכים שלא בהתאם לנספח ו' להוראות, בעת שימוש במערכת דיגיטלית כאמור.

כללים והוראות אלו מתייחסים לכל נישום המעסיק עובדים והינם בתוקף עד לפרסום עדכונים חדשים.

לקריאה והורדה של המסמך המלא: לחצ/י כאן.