חוזר דצמבר 2016

עדכונים בנושא חוק ההסדרים 

 

לאחרונה הכנסת אישרה את תקציב המדינה הדו-שנתי לשנים 2017-2018 (או בשמו הרשמי – חוק ההסדרים), הטומן בחובו מספר חידושים חשובים כדלהלן:

 

חוק פנסיה חובה לעצמאים – החוק החדש מחייב עצמאים לחסוך לחסכון פנסיוני. החיסכון יהיה לקופת גמל ממנו יוכלו למשוך כספים במקרה של "אבטלה" כלומר גיל פרישה או סגירת העסק. במקביל, הופחתו לעצמאיים דמי ביטוח לאומי. ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור של כ 4.5% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, וכ 12.5% מהחלק שעולה על השכר הממוצע במשק. הפחתת דמי הביטוח הלאומי תהיה מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.

 

יתרות חובה – יתרות חובה של בעלי מניות, בסכום של מעל 100,000 ₪ ימוסו כמשיכה באופן אוטומטי – חישוב המס יבוצע בשוטף פלוס שנה, כלומר שבסוף השנה העוקבת, אם המשיכה לא הוחזרה לחברה, הסכום ייחשב כשכר עבודה או כמשיכת דיבידנד. תיקון זה מונע את המצב הנוכחי בו יכלו בעלים למשוך כספים כהלוואה ולהחזיקה אצלם שנים רבות, מבלי לשלם עליה מס.

 

רכישת דירות על שם החברה – החל משנת 2017, במידה והחברה רכשה דירה, והבעלים שלה או קרובו מתגורר בה, הוצאת הכספים עבור הרכישה תיחשב כשכר עבודה או כמשיכת דיבידנד. אם הבעלים מחליט להעביר אותה לבעלותו, ויידרש לשלם על כך מס דיבידנד, הוא יהיה פטור ממס רכישה, ומס שבח ישולם רק בעת מכירה של הנכס בעתיד.

 

רווחים שנצברו ולא נמשכו – רשות המיסים תוכל לדרוש מחברה לשלם מס דיבידנד אחורה אפילו 5 שנים, במקרה של רווחים של מעל 5 מיליון שח.

 

"חברות ארנק" – חברות של נושאי משרה או שכירים – חברה שעיקר הכנסותיה במשך 30 חודשים מגיע מלקוח מסוים (כלומר מחברה מסויימת בה הבעלים "מועסק"), תמוסה לפי מס שולי, ולא מס חברות.

 

יחד עם כל ההחמרות בנושא חברות הארנק, יש לציין כי הכנסת אישרה מעין הקלה – עד ספטמבר 2017, ניתן יהיה למשוך בתנאים מסוימים, כספים שנצברו עד סוף 2016 כדיבידנד, בשיעור של 25% בלבד (במקום בשיעור של 30% המוטל על בעל מניות מהותי). ההקלה רלבנטית גם לכל מי שהוא יחיד בעל מניות מהותי בלי קשר לסוג החברה. דיבידנד בידי בעל מניות שאינו מהותי חייב מלכתחילה בשיעור מס של 25% אך יהיה חייב בתשלום מס יסף של 3% נוספים.

 

  • הפחתת מס חברות – הפחתה בשני אחוזים בצורה מדורגת, מ-25% היום ל-24% ב-2017, ול 23% בשנת 2018. כמו כן, למרות שהנושא עלה לדיונים – אין שינוי בגובה המע"מ, והוא יישאר ברמה של 17%. בנוסף, ישנם שינויים מינוריים במדרגות המס השולי.

 

  • מס על ריבוי דירות – כפי שכבר דובר רבות בתקשורת, אושר המס על דירה שלישית. החוק עבר מספר גלגולים עד שהגיע לתוצאה הנוכחית – החוק ממסה גם מי שיש לו 2.5 דירות (כלומר גם מי שיש לו חלק בדירה), תיקרת המס שתשולם הינה 18 אש"ח בשנה לדירה או 1% מערכה, מי שיש לו 3 דירות כאשר 2 מהן הינן בשווי עד 1.15 מש"ח פטור מהמס. ישנה מדרגה נוספת של מס עד שווי של 1.4 מש"ח.

במידה והדירה השלישית (או יותר) תימכר עד ה 1 לאוקטובר 2017, מוכר הדירה יהנה מהנחה של עד 75 אש"ח במס השבח, ולא יצטרך לשלם את המס הנ"ל.

המס חל על כל דירה למגורים, בישראל, גם אם היא משמשת למטרה אחרת ממגורים כמו עסק, ובעל הדירה יבחר על איזו דירה (דירות) ישלם מס.

המס אינו חל על מי שמחזיק דירות כמלאי עסקי, דירות בבעלות עמותה, ועוד מספר מקרים חריגים.

משרד האוצר אמור להכין "מחשבון מס" בנושא הזה. המחשבון יכלול גם את ערך הדירה לצורך החישובים.

 

  • מס יסף – המס יעמוד על 3% במקום 2%. השכר המינימאלי למס ייסף יירד, והוא יהיה בשיעור שנתי של כ 640 אלף שקל בשנה (לעומת כ 810 אלף שקל בשנה כיום).