חוזר יולי 2020- בעקבות פסיקת העליון רשות המסים תבטל קנסות למגישי דוחות מתקנים בנוגע לשווי שימוש ברכב

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, שקיבלה את עמדת רשות המסים בנושא תקנות שווי השימוש לרכב וקבעה כי יש לזקוף שווי על פי תקנות מס הכנסה ואין לבצע חישובים הסוטים מהתקנות כגון שימוש בתוכנה לניהול יומן רכב, פרסמה רשות המסים הודעה בדבר הגשת דוחות מתקנים על ידי נישומים יחידים ומנכים שהגישו דוחות בניגוד לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב).
לאור משבר הקורונה, רשות המסים תבטל את הקנסות והפיגורים של מתקני הדוחות שיגישו תיקון עד לתאריך ה- 30.09.2020.

נוכח הפסיקה, נישומים יחידים או מנכים אשר פעלו בניגוד לתקנות שווי שימוש לרכב, ושלא חל בעניינים הליך שומתי, נדרשים להגיש דוחות מתקנים על כל השנים בהם נקטו עמדה מנוגדת להנחיות ולעמדת רשות המסים, ולזקוף כעת שווי שימוש בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב).

לאור משבר הקורונה, למנכים שיגישו עד ה-30.09.2020 את כלל דוחות הניכויים המתוקנים הכוללים זקיפת שווי שימוש ברכב בהתאם לתקנות, בגין כל הרכבים שהעמידו לרשות העובדים, ויעבירו את המס המתחייב לרבות הפרשי ריבית והצמדה עם הגשת הדוחות המתקנים  – יבוטלו קנסות פיגורים.

יודגש כי אין באמור כדי להורות על ויתור על קנסות כלשהם בתיקים שהחל בהם טיפול שומתי ובתיקים המתנהלים בבתי המשפט.

לכניסה להודעת רשות המיסים לחצ/י כאן