חוזר יולי 2020- נטל ההוכחה לגבי מחירי העברה -חוזר רשות המסים 1/2020

רשות המסים פרסמה חוזר מס הכנסה מספר 1/2020 בנושא: מחירי העברה – סעיף 85 א(ג) לפקודה

מצוין כי ככל שהעוּבדות במחלוקת, חובת הראיה להוכיחן תוטל על הנישום.

ובהיעדר עבודה אשר עומדת בתנאי הסעיף, לפקיד השומה קיים שיקול דעת לדחות את העבודה שהגיש הנישום.

לצפייה בחוזר המלא לחצ/י כאן