חוזר יוני 2016

הכנסות ממשחק פוקר – הכנסה מזכייה או הכנסת עבודה ?

לאחרונה בית המשפט המחוזי עסק בערעור של בחור צעיר נגד פקיד השומה אשר הרוויח סכומים ניכרים במשחקי פוקר בחו"ל בין השנים 2002-2007, ואשר נדרש על ידי מס הכנסה לתשלום מס כאילו מדובר היה בהכנסת עבודה. הבחור נעדר רבות מישראל בשנים הרלבנטיות, ולמרות זאת רשות המיסים ראתה בו כתושב ישראל. הבחור ערער על השומה בשני היבטים עיקריים: לפי טענתו, מרכז החיים שלו עבר לחו"ל ועל כן אין הוא חייב כלל במס בארץ. כמו כן, טען כי פוקר הוא משחק מזל שההשתתפות בו איננה יכולה להוות עסק או משלח יד, ועל כן אם דינו להתחייב במס, אזי שיעור המס יוגבל ל-25% בלבד, כפי שחל על הכנסה מהימורים, מהגרלות ומפרסים. בכל השנים הנ"ל יצא וחזר מישראל פעמים רבות, והשקיע רבות מזמנו במשחקי פוקר שונים, בבתי קזינו, בטורנירים שונים ובאינטרנט. לא ברור כמה הוא הרוויח בפועל, אולם הוא העביר סכומי כסף גבוהים לחשבון הבנק שלו בישראל, וכל הצדדים מעריכים שמדובר בסכום של מעל 5 מיליון דולר, שרובו הושג ממשחקי פוקר.

בית המשפט עסק בשתי הסוגיות הנ"ל – קביעת מקום מושבו של המערער, וכן סיווג ההכנסה. יש לציין כי ההכנסה בכל מקרה הופקה בפועל מחוץ לארץ, דהיינו הסוגיה הייתה האם המערער תושב חוץ או תושב ישראל (מיסוי פרסונלי. לא היה דיון על מקום הפקת ההכנסה).

לעניין קביעת מקום מושבו של המערער – למערער היה חשבון בנק בישראל אך גם בלאס וגאס, ולטענתו זה היה החשבון העיקרי ששימש אותו. כמו כן, הבחור מנה שורה ארוכה של חברים ומכרים בחוץ לארץ וטען כי חיי החברה שלו היו מרוכזים בחו"ל. לדבריו, עם אנשים אלה הוא היה יוצא לבילויים, משחק פוקר, ואף מטייל בעולם. חלק גדול מן החברים המוזכרים היו אמריקאים, אך צויינו גם חברים נוספים במקומות נוספים בעולם. מנגד לא צויינו שמות של חברים שנותרו למערער בישראל, אם כי המערער העיד שהוא חזר לישראל לרגל חתונותיהם של אחדים מהם. המערער מאשר כי הוא לא הוכר כתושב בשום מדינה מחוץ לישראל, לא פתח תיק מס בשום מקום אחר, ולא דיווח על הכנסותיו לשלטונות המס של אף מדינה זרה. פרט לסכום מס אמריקאי מסוים אשר לפי הנטען נוכה במקור מסכום הזכייה באחד הטורנירים, המערער לא שילם מס הכנסה בארה"ב על זכיותיו. למערער לא הייתה אזרחות זרה כלשהי והוא היה אזרח ישראל בלבד. כמו כן לטענתו היה ביחסים מתוחים עם הוריו, אולם בפועל ביתם שימש לו כבית קבע בתקופות ששהה בארץ וגם לאביו היו זכויות חתימה בחשבון הבנק הפרטי שלו. בנוסף, היו לו מספר נכסים על שמו בארץ (בשיתוף עם בני משפחה). בית המשפט עבר על כל הטענות הנ"ל, והזכיר את פקודת מס הכנסה שמציינת, לגבי קביעת מקום מרכז חייו של אדם יחיד, כי "יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים".

בית המשפט קבע כי המערער לא הצליח להוכיח ניתוק קשרי התושבות לישראל, וזאת חרף תחושתו הסובייקטיבית כי הוא עזב את ישראל וחדל להיות תושב. המקרה אמנם איננו מובהק לכאן או לכאן אך בית המשפט לא שוכנע כי מכלול הנסיבות המיוחדות מצביע על הפסקת התושבות. בין השאר נימק בית המשפט – כי אמנם בית הורי המערער בארץ אינו בהכרח בית קבע, אך הוא לא הראה בית קבע חלופי בחו"ל. כמו כן, הבחור לא הצליח להוכיח כי ביקוריו בארץ היו כ"ביקור מולדת קצר" בלבד, אלא ביקורים ארוכים. בנוסף, את מרבית רווחיו העביר לישראל ולכן קבע בית המשפט כי המערער ייחשב לתושב ישראל בשנות המס הנדונות.

לעניין סיווג ההכנסה – בפקודת מס הכנסה רשום כי "השתכרות או רווח של אדם … שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו ויראו אותם לענין פקודה זו כהכנסה.. שיעור המס יהיה 25%". המערער טען כי פוקר איננו אלא משחק מזל כך שכל תקבול המתקבל במסגרתו הוא בבחינת הכנסה "מהימורים… או פעילות נושאת פרסים". שנית, והדבר הוא הצד השני של אותו מטבע, טען כי השתתפות במשחקי פוקר לא מהווה "עסק" או "משלח יד" כמשמעותם בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה גם אם ההשתתפות היא תדירה מאד. זאת מפני שתוצאות המשחק תלויות במזל כך שקבלת סכום כסף בגין זכייה במשחק לא יכולה להיות מושפעת מכל התארגנות עסקית או בקיאות מקצועית.
בית המשפט לא קיבל את טענותיו. בית המשפט טען כי אכן ישנם משחקי מזל "טהור" (למשל, הגרלה שהתוצאות בה נקבעות באופן רנדומאלי לחלוטין באמצעות שליפת כדורים ממוספרים). במקרה כזה יש נתק מוחלט בין פועלו של האדם לבין ההצלחה (או אי ההצלחה) בקבלת תקבול מן הפעילות, גם אם האדם השקיע וגייס כספים במיוחד לפעילות הזו. המערער אמנם לא ניסה לטעון כי פוקר הוא משחק מזל גרידא בו המיומנות, הבקיאות והניסיון כלל אינם רלבנטיים. טענתו היא שבפוקר גורם המזל הוא העיקר, ומיומנות השחקן ככל שתתקיים, היא טפלה בהשפעתה על התוצאות. בית המשפט לא זימן מומחה בנושא כדי להבין כמה גורם המזל הוא המשפיע, אולם בחן פסיקות שונות בהם נקבע כי אמנם במשחק בודד מרכיב המזל הינו בעל השפעה גדולה על סיכויי הזכייה, אולם במשחקים רבים כאשר בוחנים בצורה אמפירית או תאורטית את היחס בין הרכיבים על פני סדרה ארוכה של משחקים, יש הטיה מובנית לטובת הרכיב הקבוע- רכיב הכישורים, על פני הרכיב האקראי-הגורל, ומשקלו גובר ככל שהבדיקה מתבצעת על פני משחקים רבים יותר. הדבר נובע מכך שבטווח הארוך, על פני משחקים רבים, רכיב הגורל משפיע בצורה דומה, פחות או יותר, על כלל השחקנים, ואילו רכיב הכישורים, המבדיל בין השחקנים השונים, מקבל ביטוי רב יותר, שכן ניתן לבטאו יותר פעמים. לאורך משחקים רבים, גם יתרון מזערי ביכולתו של שחקן על פני חבריו הופך להיות מכריע ( ואכן במקרה שלנו, המערער השתתף בטורנירים רבים בהם יש כמה משחקים ברצף). כמו כן, המערער בעצמו העיד שהשקיע זמן וכסף רב בענף הפוקר לשיפור מיומנותו ושיחק רבות. אמנם אפשר לטעון כי אדם מסוים עלול לשחק פוקר הרבה, להפסיד הרבה ולא להשתפר עם הזמן ואז במקרה כזה קשה לכנות את מעשיו "משלח יד", אולם נראה כי לא כך היו פני הדברים לגבי המערער שצבר מיליוני דולרים של זכיות ושמו נפוץ עד למרחוק כשחקן מוכשר ומוצלח (נכתבו עליו כתבות משבחות רבות). בנוסף לכל הנ"ל, המערער לא עבד בכל עבודה אחרת במהלך כל התקופה הנדונה, כך שהעיסוק בפוקר אצלו לא יכול להיות מוגדר כ"צדדי" או "טפל" למשלח יד או עסק אחר. כפי שהוא עצמו העיד חייו סבבו סביב המשחק, וכן קיומו הכלכלי היה תלוי בזכיותיו הנאות. לאור כל זאת, פסק בית המשפט כי אכן מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ( ששיעור המס עליה הינו מס שולי).

 

ייצור חשמל ביתי באמצעות אנרגיית השמש – פטור ממע"מ במקרים מסוימים

לאחרונה, שר האוצר העביר לוועדת הכספים הצעה לתיקון תקנות בנושא פטור מרישום במע"מ לפיהן, יחיד (שאינו עוסק) או ועד בית שסך מחזור עסקאותיהם השנתי אינו עולה על כ-18,000 ₪ ממכירת חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (סולארית) יהיו פטורים מרישום במע"מ ומהגשת הצהרה שנתית על מחזור עסקאותיהם. הפטור לא ניתן לחברות או אגודות שיתופיות (למשל ועד בית הפועל כחברה בע"מ).

משרד האוצר ורשות המסים יזמו את שינוי התקנות כדי לעודד ייצור חשמל ביתי באמצעות אנרגיה סולארית. ייצור חשמל סולארי ביתי אשר מתבצע סמוך למקום צריכת החשמל חוסך את עלויות הולכת החשמל ומונע איבוד חשמל. כמו כן, החשמל הסולארי מיוצר לרוב בעת צריכת השיא בעונות החמות ובכך מחליף את ייצור החשמל היקר והמזהם. ייצור החשמל הביתי מבוצע על גגות המבנים ולכן חוסך שטחים רבים ברחבי הארץ.

 

בשימוש בטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת גלומות תועלות רבות נוספות כגון הפחתת פליטות גזי חממה, צמצום התחלואה המשקית בעקבות הפחתת זיהום האוויר המקומי.

 

הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 

בחוזר אפריל דיווחנו לכם לראשונה על הגדלת ההפרשות לעובד לביטוח פנסיוני. ההסכם נכנס לפועל החל מ 1/7/16, ותהיה לו פעימה נוספת ב 1/1/17.

תזכורת לעיקרי ההסכם:

רכיב תגמולים

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים (לפי אחוז מהשכר הקובע)

החל מיום 01/07/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25
החל מיום 01/01/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5%

(נכון להיום, דמי הגמולים ע"ח המעסיק הם 6%

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים (לפי אחוז מהשכר הקובע)
החל מיום 01/07/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%
החל מיום 01/01/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל-   6%

(נכון להיום הניכוי מהעובד הינו %5.5)

להזכירכם, בנוסף, הפרשת  המעביד לפיצויי פיטורין  הינה בסך 6%. כלומר סה"כ ההפרשות עד היום היו 17.5% ומ 1.7.16 יעלו ל18%.

לקריאת צו ההרחבה שנכנס לתוקף, ראה כאן :

http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/Pension2016.pdf

 

אנא פנו למשרדינו בכל שאלה בנושא.