חוזר יוני 2019- סיווג רווחים ממטבע ביטקוין

פסק דין בעניין נועם קופל

לאחרונה, פסק בית המשפט בדבר אופן סיווג הביטקוין (Bitcoin) לצרכי מס.

רקע-
הביטקוין הינו יחידה דיגיטלית הרשומה ומנוהלת על ידי טכנולוגיית רישום מבוזרת, כלומר, טכנולוגיית רישום שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד, המבוססת על טכנולוגיית ה"בלוקצ'יין" ומאובטחת באמצעות הצפנה.
הטכנולוגיה האמורה מבוססת על יומן מבוזר (אוסף רשומות דיגיטליות המצויות בשרתים רבים ברשת באופן המבטיח כי לא ייעשה ביומן שינוי שאינו לגיטימי).
נועם (המערער) רכש ביטקוין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 ברווח של כ-8.3 מיליון שח. המערער טוען כי יש לסווג את הביטקוין כמטבע חוץ והרווחים שנבעו הינם בגין הפרשי הצמדה שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק ועל כן פטורים ממס.
מנגד, טוען פקיד השומה כי ביטקוין נכלל בהגדרת נכס לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה ולאור זאת הרווחים ממכירתו חייבים במס רווח הון.

דיון והחלטה-
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים לפיה יש לאמץ את הגדרת "מטבע" בחוק בנק ישראל, לפיה נדרש יהיה למטבע ביטוי פיזי-מוחשי כלשהו. בנוסף, "מטבע חוץ" מוגדר בסיף 1 לחוק בנק ישראל כ"שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל". בית המשפט קבע כי לא הוכח שהביטקוין מהווה "הילך חוקי" במדינה כלשהי.
על פי ביהמ"ש הביטקוין אינו ממלא פונקציות המקובלות בעולם הכלכלה הנדרשות לצורך הגדרתו כ"כסף" או כ"מטבע" . בין היתר, לא הוכח כי הביטקוין משמש כאמצעי חליפין להעברת ערך עבור סחורות.
הביטקוין אינו מהווה נייר ערך גם לעמדת הרשות לניירות ערך כפי שעולה מדו"ח האסדרה וקובע במפורש כי מדובר ב"נכס דיגיטלי" בדומה לזהב.
לאור האמור, נדחה ערעורו של נועם ורווחיו מהביטקוין ימוסו במס רווח הון.