הוצאות בגין שירותי משרד – חוזר נובמבר 2018

הודעת רשות המסים

לאחרונה פורסמה באמצעי התקשורת השונים הצעה לנישומים/עוסקים לסווג חלק מהתשלום בבתי קפה ובמסעדות כהוצאות בעבור "שירותי משרד".
עמדת רשות המסים היא שהוצאות בעבור "שירותי משרד" יוכרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מדובר במשרד בו מנהל הנישום/העוסק את עיסוקו או משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד (כגון "חללי עבודה משותפים").
יובהר כי הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיוצ"ב אינן נכנסות להגדרת "שירותי משרד".

לצפייה בהודעת רשות המסים לחצ/י כאן.