חוזר פברואר 2020- דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הכנסות של חברה משפחתית חייבות בדמי ביטוח לאומי, גם במקרים שבהם ההכנסה הייתה פטורה מתשלום אם היא הייתה מתקבלת אצל אדם יחיד.

כלומר, חברה משפחתית לה יש הכנסות מרווחי הון לרבות רווחי הון משוק ההון, דיבידנד, ריבית השכרת דירות למגורים בישראל או נדל"ן בחו"ל במסלול 15%.

הכנסות אלו יחויבו מעתה רטרואקטיבית משנת 2018 בדמי ביטוח לאומי בשיעור 12% עד התקרה החייבת השנתית לתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות בעלי החברה.

בית המשפט קבע כי ביטוח לאומי פעל כדין לפי פרשנות החוק והתכלית שלו כשחייב את בעלי המניות בחברות משפחתיות בדמי ביטוח, בגובה ההכנסה החייבת שהם הפיקו כאילו היא חולקה בסוף אותה שנת מס – מבלי להתחשב בסוגי ההכנסות ובפטור שחל במקרה של יחיד.

עו״ד (רו״ח) אלכסנדר שפירא, שייצג את מרבית התובעים, מציין כי בכוונתו להגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי.