חוזר פברואר 2020- הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד עקב נגיף הקורונה

עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה", משרד הבריאות מנחה את מי ששהה בסין, תאילנד, הונג קונג, סינגפור, מקאו, יפן, דרום קוריאה, טיוואן או כל מי שהיה במגע עם הקבוצה הצליינית מחויב לבידוד בית עד שיחלפו 14 יום ממועד השהייה האחרונה שלו במדינות אלה או המגע עם הקבוצה.

עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד, אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים ימי ההיעדרות ינוכו משכרו.

יתכן שהמדינה תוציא הוראת שעה שלפיה עובד ששהה בבידוד יקבל תוספת של 14 ימי מחלה למכסת   ימי המחלה שלו, אך צו כזה טרם ניתן.

אסור למעסיק לדרוש מהעובד להגיע לעבודה כאשר הוא נמצא בבידוד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך.

כמו כן, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב הצורך להימצא בבידוד.