חוזר פברואר 2020- חובת הדיווח בזמן אמת על עסקאות של 5,000 ש"ח

האם בקרוב כל עיסקה שתבוצע בסכום של מעל 5000 שקלים תאלץ את בעל העסק לקבל אישור בזמן אמת מרשות המיסים על אותה עסקה?

עיתון גלובס פירסם כי במסגרת תוכנית שמכינה רשות המסים יידרש כל בעל עסק שמוציא חשבונית בסכום של מעל 5,000 ₪ לקבל אישור מיידי אונליין בזמן ביצוע העסקה מרשות המסים. חשבונית שלא תקבל אישור, לא ניתן יהיה לקזז את המע"מ בגינה.

דרך הפעולה:

בעת הפקת חשבונית של מעל 5,000 שקל יחויב בעל העסק לדווח על העסקה לרשות המסים, באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות או אתר ייעודי, ולקבל אישור

על מי יחול המודל: 

רק על "חשבוניות עסקיות" – עסקאות שיבוצעו בין עוסקים, בין עוסק למוסד כספי ובין עוסק למלכ"ר

המידע שיועבר: 

תאריך ביצוע העסקה, מס' חשבונית, מס' עוסק של מקבל החשבונית ושל מוציא החשבונית וסכום החשבונית ללא מע"מ