חוזר פברואר 2020- רכישת חברה בהפסדים

רקע

האחים נאוי רכשו שלד בורסאי  נטול נכסים ושפעילותו העסקית פסקה כשנה וחצי לפני מועד רכישתו והעבירו אליו את פעילות החברה לניכיון צ'יקים שלהם, מאחר שבשלד היו הפסדים צבורים של 153 מיליון שקל משנים עברו, האחים קיזזו את ההכנסות מאותם הפסדים.

טענת רשות המסים

פקיד השומה טען שמדובר בפעולה מלאכותית שנועדה רק לצמצם את תשלום המס ולכן יש לראות ברצף הפעולות אשר הביא לקיזוז ההפסדים, כתכנון מס בלתי לגיטימי שמטרתו הייתה להפחית באופן בלתי נאות את המס המגיע על רווחי הפעילות החדשה.

טענת האחים נאוי

קבוצת נאוי טענה כי בבסיס העסקה לרכישת השלד הבורסאי עמדו טעמים מסחריים יסודיים, שיש בהם להצדיק את האופן בו נעשתה, ולהכשיר את קיזוז ההפסדים.

קביעת בית המשפט

אומנם האחים נאוי הצליחו להוכיח את החשיבות לרכוש שלד ציבורי ולהכניס אליו את פעילותם. אולם הוא קיבל את עמדת רשות המסים לפיה היה עליהם להוכיח מדוע דווקא רכשו את השלד הספציפי אותו רכשו, בהשוואה לחלופות אחרות שהיו זמינות בבורסה באותה העת ושנשאו הפסדים פחותים.