חוזר שנתי 2019- הוצאות מוכרות למס

נסיעות לחו"ל

בהוצאות נסיעה לחו"ל קבע מס הכנסה תקרות מוכרות עבור הוצאות הנסיעה לחו"ל. הוצאות שעוברות את התקרות הנ"ל ייחשבו כהוצאות עודפות, וישולם עליהן מס.

עבור כל נסיעה לחו"ל יש למלא "דוח נסיעה לחו"ל" שבו יירשמו כל ההוצאות ויחושבו ההוצאות העודפות.
לדוח זה יש להצמיד את כל החשבוניות המתייחסות לנסיעה, והמופיעות בדוח.

מדינות אשר אחוז הוצאות הלינה והשהייה המוכרות גבוהות ב- 25% :

אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שווי שימוש ברכב

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. החל משנת 2011 השיעור הינו 2.48%.

תקרת מחיר המחירון לחישוב השווי בשנת המס 2019 הינו  507,530 ₪ (במקום 501,530 ₪ בשנת המס 2018).

בגין כלי רכב בעלי טכנולוגיית הנעה מתקדמת – היברידיים וחשמליים, יופחת סכום השווי בסכום, כלהלן:

מתנות
מתנות ללקוחות/ספקים/עובדים מוכרות עד לסכום של 210 ₪ למתנה לאדם לשנה. אם המתנה ניתנה בחו"ל, מוכר עד 15$ בשנה.
יש להקפיד ולערוך רשימת מקבלי מתנות ולפרט את שם המקבל, את הקשר בין מקבל המתנה לבין העסק, ונסיבות נתינת המתנה. יש לצרף קבלות לאימות ההוצאה.

יש לשים לב כי מתנות לעובד יחשבו כהוצאת שכר וינוכה מהן מס במקור. במקרים בהם עולה סכום מתנת העובד על 210 ש"ח, הסכום העודף יחשב כהוצאה עודפת.

הוצאות ביגוד

ההוצאה תותר במלואה במקרים בהם מדובר בביגוד אשר מתאים לצרכי עבודה בלבד. לדוגמא – גלימת עו"ד, חלוקי אחיות, קסדות וכו'.
במידה וניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי עבודה, יותרו לניכוי 80% מההוצאה בלבד.


כיבודים במקום העסק

ניתן להכיר 80% מהוצאות המוגדרות כ"כיבוד קל" במקום העיסוק של הנישום.
"כיבוד קל" – שתייה קרה/חמה, עוגיות וכו'.
"מקום העיסוק" – המקום בו מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו.
ביולי 2018 עדכנה את רשות המסים את עמדתה  והוסיפה כי הסיפא של הגדרת "כיבוד קל" יכולה לכלול גם פירות וירקות העונה.

אירוח
אירוח בארץ אינו מוכר.
אירוח בארץ עבור אורחים מחו"ל מוכר במלואו וזאת באם מדובר בהוצאות סבירות ואשר מנוהל בגינם רישום הכולל את שם האורח, ארץ ממנה הגיע, מספר ימי אירוח, סיבת הביקור, סכום הוצאה.

טלפון נייח

במקרה בו ההוצאה השנתית נמוכה מ- 23,600 ש"ח ,יוכרו 80% מההוצאה או חלק ההוצאה העולה על 2,400 ש"ח , כנמוך.
אם ההוצאה עולה על 23,600 ש"ח יוכר חלק ההוצאה העולה על 4,700 ש"ח.
נציין כי הנ"ל מתייחס לשיחות טלפון בארץ אשר נעשות ממקום המגורים של בית העסק או של בעל השליטה. שיחות טלפון לחו"ל יוכרו במלואם באם מתנהל רישום כנדרש.

טלפון נייד

יש לזקוף שווי בגין שימוש בטלפון נייד בסך מחצית ההוצאה השנתית בגין השימוש או 105 ₪ לחודש, לפי הנמוך מבניהם.
נציין כי הדבר לא יחול באם ניתן להתקשר מהנייד למקום העבודה בלבד.
במקרים בהם מנכים ממשכורתו של העובד סכום עבור השתתפות באחזקת טלפון נייד, יש לנכות את
סכום ההשתתפות מסכום השווי בו יחויב העובד.לעניין מע"מ, לא חל שינוי בהוראות ועל פי תקנה 18 לתקנות מע"מ, באם ניתן לייחס את השימוש לעסקי ופרטי , יש לעשות זאת. במידה ולא ניתן לייחס ועיקר השימוש הוא עסקי, יש להכיר 2/3 מע"מ על סך השימוש. כאשר עיקר השימוש הינו פרטי, יש להכיר 1/4 מע"מ על סך השימוש.