חוק צמצום השימוש במזומן- תזכורת

ברצוננו להזכירכם כי ביום ה-1 לינואר 2019 יכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן.

להלן עיקרי החוק כפי שפרסמנו בחוזר אפריל 2018:

מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור.

החוק מטיל הגבלות על תשלומים במזומן, שימוש בשיקים והיסבם.

קיימת הפרדה בהגבלות בין מי שעוסק ובין שאינו עוסק.

לפי החוק, עוסק הוא מי שמוכס נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

אדם שאינו עוסק- לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

 

הגבלות על השימוש במזומן:

עבור עוסק- בעסקה שערכה עולה על 11,000 ש"ח ייאסר תשלום התמורה במזומן.

עבור מי שאינו עוסק- בעסקה שערכה עולה על 50,000 ש"ח, ייאסר תשלום התמורה במזומן.

עבור תייר-בעסקה שערכה עולה על 55,000 ש"ח ואחד הצדדים לעסקה הוא תייר, ייאסר תשלום התמורה במזומן.

תשלום עבור שכר עבודה/הלוואה/ תרומה- שימוש במזומן עבור שכר עבודה, הלוואה או תרומה בסכום שעולה על 11,000 ש"ח יהיה אסור.

בנוסף, קיים איסור לגבי נתינת או קבלת מתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח במזומן.

 

הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם:

עבור עוסק- קיים איסור על הסבת שיק או קבלת שיק מוסב מבלי שפרטי המסב נקובים בשיק (שיק פתוח).

עבור מי שאינו עוסק- קיים איסור על הסבת שיק או קבלת שיק מוסב שסכומו עולה על 5,000 ש"ח מבלי שפרטי  המסב נקובים בשיק (שיק פתוח).

לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע (שיק פתוח), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

 

בנוסף, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים אשר יוטלו על עוסקים וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק במקרים בהם יופרו הוראות החוק.

 

לצפייה בהוראות החוק המלאות לחצ/י כאן