מחירי העברה- חוזרי רשות המסים – חוזר ספטמבר 2018

המונח מחירי העברה (Transfer Pricing) מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים או צדדים בעלי עניין משותף. בדרך כלל נושא זה מתקשר  עם עסקאות הנעשות בין חברות הנכללות בתאגיד רב לאומי.

לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 85א לפקודת מס הכנסה אשר קובע את ההנחיה הכללית לגבי עסקאות בין לאומיות, כי בהתקיים יחסים מיוחדים בין צדדים לעסקה תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם. בהקשר לכך, פרסמה לאחרונה רשות המסים שני חוזרים המתקשרים למונח מחירי העברה.

 

 • קביעת ‏שיטת‏ מחירי‏ העברה ‏המתאימה‏ בפעילות ‏הקשורה‏ להפצה,‏ שיווק‏ ומכירות ‏של ‏קבוצה‏ רב-‏לאומית‏ בשוק‏ המקומי
  חוזר מס הכנסה מס' 11/2018

  רשות המסים פרסמה חוזר הדן בסוגיית פעילות הקשורה למכירות, שיווק והפצה הנעשית באמצעות ישות בישראל של קבוצה רב לאומית.
  מטרת החוזר היא לפרט את אופן זיהוי וניתוח הפעילות ושיטת מחירי העברה המתאימה ביותר לקביעת חלקה של הקבוצה הרב לאומית מתוך כלל הפעילות העסקית של הקבוצה וזאת ע"י ניסיון העבר.
  לקריאת החוזר מלא של רשות המסים לחצ/י כאן.
 • שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
  חוזר מס הכנסה מס' 12/2018

  מטרת החוזר היא להציג את עמדתה בישראל, במספר סוגי עסקאות, תוך הקלת דרישות התיעוד והדיווח בהתאם לשיעורי הרווחיות המצויים בו. המטרה העיקרית היא להפחית את נטל הדיווח והתיעוד של החברות.
  החוזר מציג את עמדתה של רשות המסים במספר סוגי עסקאות בין צדדים המקיימים בניהם יחסית מיוחדים בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה.

  החוזר מציג טווחים ושיעורי רווחיות של שלושה סוגי עסקאות:
  חברות אשר ידווחו על עסקאות שירותים בעלי ערך נמוך (Low Value Added Services) (לדוגמה: פעולות הקשורות בכוח אדם, תחזוקת מערכות מחשב, שירותים משפטיים, שירותי ניהול, שירותי ביטוח ועוד) ברווח תפעולי של 5% מסך ההוצאות החשבונאיות בגין פעילות זו, יזכו להקלות בדרישות הדיווח.
  2. חברות אשר ידווחו על שירותי שיווק שיביאו לרווחיות תפעולית בסכום השווה לסך ההוצאות הכרוכות בהפקתם (ישירות ועקיפות, לרבות הוצאות שהיו צריכות להידרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כמו אופציות לעובדים) אשר נעה בין 10% ל-12% מסך ההוצאות החשבונאיות הכרוכות בפעילות זו, יזכו להקלות בדרישות הדיווח.
  3. חברות אשר ידווחו על שירותי הפצה בעלי סיכון נמוך (Low Risk Distributer) אשר יביאו לרווחיות תפעולית הנעה בין 3% ל-4% מהיקף המכירות בשוק המקומי, יזכו להקלות בדרישות הדיווח.
  ההקלות בדרישות הדיווח מופיעות בחוזר של רשות המסים.

החוזרים כוללים פירוט נרחב ומורכב ביחס לשיטות מחירי העברה מקובלות וסוגיית קביעת מחירי עסקאות בין צדדים קשורים בקבוצות רב לאומיות. לפני קביעת שיעורי הרווחיות מומלץ לקרוא בעיון את החוזר של רשות המסים.
לצפייה בחוזר המלא של רשות המסים לחצ/י כאן.