ממשיכים לשמור על הדירוג הגבוה

ממשיכים לשמור על הדירוג הגבוה.
גאים להיות חברים ברשת GGI,וממשיכים לעבוד קשה.