משבר הקורונה- דחיית מועד הגשת דוחות שנתיים לשנת 2019

מנהל רשות המסים, הודיע על דחיית מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה.

הדחייה נועדה לאפשר לחייבים בהגשת הדוח לקבל את כל האישורים הרלוונטיים לדוח ולהיערך בהתאם
להגשתם, לאור ההגבלות שהוטלו על הציבור והמשק כחלק מהמאבק בנגיף.

אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות :

• דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020 .
• דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020 .
• דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.6.2020.

במהלך השבוע האחרון נקטה הרשות במספר צעדים כדי להקל על הציבור בהתנהלותו מול ה ובכלל זה :
• מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר
מ- 13.6.2020 .
• מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב- 31.3.2020 עד ל- 30.4.2020 .
• דחייה עד ל- 20.4.2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 לכל מי שהייתה לו ארכה מרוכזת או
בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.2020
• דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי עד 27.4.2020 .
• דחיית מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע"מ בדווח חד חודשי עד 26.3.2020

 

לצפייה בהודעה המלאה של רשות המסים לחצ/י כאן.