משבר הקורונה- דחיית מועד הגשת דוחות 2018 וקבלת קהל ברשויות המס

נוכח הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, החל מיום 19 במרץ 2020,לא תתקיים קבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע"מ למעט מקרים חריגים כביטול עיקולים.
ניתן להשאיר דוחות מס, לרבות הצהרת הון, דווחים על עסקאות במקרקעין פניות בכתב, בעמדות השירות של המש"מ ו/או בדלפק בכניסה.
רשות המסים תמשיך להעמיד לרשות הציבור ערוצי פניה דיגיטליים וטלפונים בהם ניתן לקבל שירות בכל נושאי כפי שמפורט בהודעה המצורפת.

בנוסף, מועד הגשת הדוחות לשנת 2018 לכל מי שהייתה לו אורכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.20 נדחה עד ליום 30.4.20.