משבר הקורונה- הגשת תביעה לדמי אבטלה – בדרך מקוונת ללא טפסים

1. המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:

אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד.אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה – יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.

טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. 
טופס 100 היא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר. שימו לב, מעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.


2. המעסיק בודק שהשידור נקלט.

ככל שהמעסיק שידר בהצלחה את טופס 100, אין צורך להפיק מתוכנת השכר את טופס 1514 (אישור המעסיק על המשכורות ועל היציאה לחל"ת או הפיטורים).

ככל שיש תקלות בשידור טופס 100 יש להתקשר לאחד מהמוקדים הטלפונים הבאים:
02-6709970, 02-6709983, 02-6709814, 02-6709517.

3. כיומיים לאחר שטופס 100 שודר בהצלחה, העובד מגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי בצורה מקוונת. לתביעה הזאת אין צורך להוסיף את אישור המעסיק כי הביטוח הלאומי יודע לקשר בין התביעה הזאת לבין טופס 100 שהמעסיק שידר. 
ללא הגשת תביעה לדמי אבטלה, המוסד לא ביטוח לאומי לא ישלם דמי אבטלה.
להגשת תביעה מקוונת לדמי אבטלה לחצו כאן.

4.מעסיק שלא הצליח לשדר טופסי 100 בהצלחה למוסד לביטוח לאומי גם לאחר קבלת הסיוע במוקדים הטלפוניים, מוסר לעובד טופס 1514.

5. העובד מגיש את התביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי בדרך מקוונת. בסיום הקלדת פרטי העובד וכל הפרטים הדרושים לתביעה, העובד יכול לצרף מסמכים ששייכים לתביעה. העובד מצרף את טופס 1514 שקיבל מהמעסיק.

6. אם העובד כבר הגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי, הוא יעביר את טופס 1514 בקישור אחר מאשר הקישור שבו הגיש את התביעה – קישור לשליחת מסמכים בלבד. המוסד לביטוח לאומי יקשר בין התביעה לבין הטופס שהוגש בנפרד. אין צורך להגיש שוב תביעה לדמי אבטלה.

7. אין להגיש טופס 1514 בלי שהוגשה תביעה לדמי אבטלה בדרך מקוונת.


עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת אך שודר טופס 100 בהצלחה

8. הגשת תביעה ידנית נעשית בטופס 1500 שניתן להורדה באתר הביטוח הלאומי או מתוכנת השכר של המעסיק.
את הטופס אפשר לשים בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח למספר הפקס של מחלקת המילואים בסניף הקרוב למקום המגורים (לפי המידע באתר הביטוח הלאומי), או דרך אתר הביטוח הלאומי.


עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת ולא שודר טופס 100 (רק במקרים חריגים מאד)

9. העובד מקבל מהמעסיק טופס 1514/1500 (תביעה לדמי אבטלה יחד עם אישור המעסיק), או מקבל מהמעסיק טופס 1514 וממלא טופס 1500 שהוריד מאתר הביטוח הלאומי ומגיש למוסד לביטוח לאומי.