משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2020

הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל"ג, 1973 (להלן: "הוראות ניהול ספרים") קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.

רשות המסים הודיעה כי לאור מצב החירום בישראל והגבלות מחמירות על המשק ועל המגזר העסקי, והעובדה שביום 27/12/2020 נכנסה מדינת ישראל לסגר שלישי, תינתן הארכה לביצוע מועד ספירת המלאי.

לאור האמור יהיה ניתן לפקוד את מלאי העסק, עבור שנת  המס 2020, עד ליום 31/03/2021.

יש להדגיש כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן 31/12/2020.

 

לצפייה בהודעת רשות המסים לחצ/י כאן.